Đang gửi...

CHÚC MỪNG CÁC TÂN HẬU BỐI ĐẾN VỚI CHÚNG TA TRONG ĐỢT TUYỂN DỤNG MÙA THU THÁNG 10/2023

🎉CHÚC MỪNG CÁC TÂN HẬU BỐI ĐẾN VỚI CHÚNG TA TRONG ĐỢT TUYỂN DỤNG MÙA THU THÁNG 10/2023🎉

Tập đoàn Nakajitsu vừa tổ chức ngày hội tuyển dụng với rất nhiều vị trí trong tập đoàn. 

Đã có 4100 CV gửi về phòng nhân sự và lựa chọn được 700 ứng viên vào vòng phỏng vấn trực tiếp.

50 ứng viên xuất sắc đã vượt qua vòng phỏng vấn với sự nhiệt huyết và khả năng của bản thân.

Cùng chào đón những đồng nghiệp mới của tập đoàn. Hoan nghênh các bạn đã trở thành một phần không thể thiếu của Tập đoàn Nakajitsu.

🎊本日は内定式!!🎊

新たな仲間が加わります!

 

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi