Đang gửi...

CHÚC MỪNG CÁC TÂN HẬU BỐI ĐẾN VỚI TẬP ĐOÀN TRONG ĐỢT TUYỂN DỤNG 4/2023

🎉CHÚC MỪNG CÁC TÂN HẬU BỐI ĐẾN VỚI CHÚNG TA TRONG ĐỢT TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2023🎉

Ngày 3 tháng 4 năm 2023,Lễ chào đón nhân viên mới của tập đoàn bất động sản Nakajitsu đã được tổ chức.

Các ứng viên rất nỗ lực tham gia các vòng phỏng vấn, đã có 68 ứng viên thông qua và trở thành thành viên của tập đoàn Nakajitsu.

68 thành viên là những nhân tố tiềm ẩn của sự đột phá, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc như một gia đình tại Nakajitsu.

Hãy cùng nhau cố gắng thật nhiều!

Chúc các nhân viên mới cố gắng hết mình để phát triển bản thân và nâng tầm Nakajitsu trên trường quốc tế.

Link video truyền thông:

https://www.youtube.com/watch?v=kcepJLQ0oSs&t=167s

https://www.youtube.com/watch?v=kWfkx7TP9p

この勢いを止めることなく突き進んで行きましょう!

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi