Đang gửi...

Thông cáo báo chí - Khai trương công ty mới Musubu và Hugkum

Khai trương công ty mới: Musubu và Hugkum
1) [Hugkum Nagoya Lounge]
2) [MUSUBU Co., Ltd.] 
Lễ khai mạc đã được tổ chức vào ngày 10/08/2020 tại tầng 10 Sakae Lasik.

 


Hai doanh nghiệp này ra đời từ hệ thống liên doanh nội bộ được thông qua với các mảng kinh doanh như sau.
・ Quản lý tài sản
・ Doanh nghiệp giới thiệu nguồn nhân lực
Đó là hai dịch vụ mới mà Nakajitsu - Tunagu chưa từng thực hiện trước đây.

 


Chúng tôi đang tích cực hoạt động để tìm kiếm khách hàng mới trong hai mảng kinh doanh lớn này.
Các thành viên cùng với giám đốc điều hành ngài Hikiji sẽ tạo ra một bầu không khí mới trên thị trường Nhân lực và Bất động sản Nhật Bản !
Chúng tôi rất mong đợi điều đó (^^) /

 


Ngoài không khi từng bừng khai trương thi Nakajitsu sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức mới để chuyển đổi ngành Bất động sản Nhật Bản theo hướng thị trường mới.
Chúng tôi đang chờ đợi và phát triển những ý tưởng mới trong hệ thống liên doanh năm nay! !!

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi