Đang gửi...

Thuế tài sản, thời gian thanh toán?

Khi bạn sở hữu bất động sản ở Nhật chắc hẳn bạn cũng thắc mắc là có bị chịu thuế không. Nếu có thì sẽ phải thanh toán như nào đúng không?

Bất động sản ở Nhật cũng như ở Việt Nam khi bạn sở hữu. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ đánh thuế bất động sản bạn sở hữu,và cách thanh toán như nào chưa chắc bạn đã biết.

Thuế tài sản được đánh thuế hàng năm khi bạn sở hữu bất động sản. Tunagu sẽ giải thích cách tính số tiền thuế,thời điểm và cách nộp thuế

Thuế tài sản là gì ?

Thuế tài sản được đánh vào chủ sở hữu bất động sản,ví dụ như nhà của của họ kể từ ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Thành phố sẽ đánh giá tài sản và tính toán số tiền thuế, và người nộp thuế sẽ trả dựa trên thông báo về số tiền thuế. Ngoài ra, có một loại thuế gọi là thuế quy hoạch thành phố là một loại thuế tương tự, và nó thường được áp dụng cùng với thuế bất động sản. Theo nguyên tắc chung, thuế quy hoạch thành phố áp dụng đối với đất và nhà ở trong khu vực đô thị hóa của khu quy hoạch thành phố theo Luật Quy hoạch Thành phố.

Chi phí và phương pháp tính thuế tài sản là gì ?

+Tính thuế tài sản :

Số tiền thuế= thuế tiêu chuẩn x 1,4%(thuế tiêu chuẩn)

+ Thuế quy hoạch thành phố:

Số tiền thuế = thuế tiêu chuẩn x tối đa 0,3%(thuế tiêu chuẩn)

Tiêu chuẩn thuế đối với thuế tài sản về cơ bản là "Giá trị định giá thuế tài sản". "Định giá thuế tài sản" được xác định riêng bởi thành phố dựa trên các tiêu chuẩn định giá tài sản cố định do quốc gia đặt ra. Giá trị ước tính là khoảng 70% giá thị trường đối với đất và khoảng 50 đến 70% chi phí xây dựng cho các tòa nhà. Tuy nhiên, việc định giá đất khác nhau tùy thuộc vào độ sâu, hình dạng và kết nối với đường và việc định giá các tòa nhà khác nhau tùy thuộc vào quy mô, cấu trúc, tuổi, v.v.

Thuế suất bất động sản là 1,4% về nguyên tắc (thuế tiêu chuẩn). Ngoài ra, thuế quy hoạch thành phố có thuế suất giới hạn 0,3% và một số chính quyền địa phương có mức 0,2%.

Các biên pháp giảm đất ở

Đất thổ cư sẽ giảm giá trị thuế do việc định giá được điều chỉnh và cơ sở thuế được giảm như sau.

+Thuế tài sản:

  • Đất thổ cư nhỏ (một phần đất thổ cư lên tới 200 m2 / đơn vị ở) ... Đánh giá thuế tài sản x 1/6
  • Đất chung cư (đất thổ cư không phải là đất thổ cư quy mô nhỏ) ... Đánh giá thuế tài sản x 1/3

+Thuế quy hoạch thành phố:

  • Đất thổ cư nhỏ (một phần đất thổ cư lên tới 200 m2 / đơn vị ở) ... Đánh giá thuế tài sản x 1/3
  • Đất thổ cư chung (đất thổ cư không phải là đất thổ cư quy mô nhỏ) ... giá trị đánh giá thuế tài sản cố định × 2/3

Trong trường hợp nhà cửa hàng kết hợp, nếu phần dân cư lớn hơn 1/2, tất cả phần đất được coi là khu dân cư.

Các biện pháp giảm thiểu cho nhà ở mới:

Những ngôi nhà mới xây có các biện pháp giảm thuế tài sản lên tới diện tích sàn chịu thuế là 120 m2.

+ Giảm thuế tài sản đối với nhà mới xây

3 năm kể từ khi xây dựng mới (các tòa nhà chống cháy và có 3 tầng trở lên trên mặt đất: 5 năm)

+ Giảm thuế tài sản khi xây dựng mới một ngôi nhà

5 năm kể từ khi xây dựng mới (các tòa nhà chống cháy và có 3 tầng trở lên trên mặt đất: 7 năm)

Để đủ điều kiện giảm thiểu này, nhà của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

● Có hơn 1/2 căn nhà

● Nhà chuyên dụng / cửa hàng kết hợp nhà ở (có phần dân cư từ 1/2 trở lên)

● Diện tích sàn chịu thuế cho mỗi ngôi nhà phải từ 50m2 trở lên (nhà cho thuê 40m trở lên) 280m trở xuống

Không có giảm nhà ở mới cho thuế quy hoạch thành phố (miễn giảm có thể áp dụng tùy thuộc vào thành phố)

Sự khác biệt theo tài sản:

Có những trường hợp thuế tài sản khác nhau tùy thuộc vào loại bất động sản.

+ Nhà một tầng và hai tầng

Ví dụ, so sánh tòa nhà một tầng với tòa nhà hai tầng, nếu tổng diện tích sàn là như nhau, thuế bất động sản sẽ cao hơn đối với tòa nhà một tầng. Điều này là do một tòa nhà một tầng đòi hỏi nhiều đất hơn tòa nhà hai tầng. Giá trị thẩm định đất phản ánh tình hình của từng khu đất trong giá đất và đưa ra giá cho mỗi đơn vị diện tích đất. Vì điều này được tính bằng cách nhân diện tích đất, nếu đất có cùng giá trị tài sản, diện tích đất càng lớn thì giá trị đánh giá càng cao. Định giá càng cao, thuế tài sản càng cao.

Ngoài ra, đối với các tòa nhà, cũng có một yếu tố là thuế tài sản cao hơn đối với các tòa nhà một tầng. Tòa nhà được đánh giá dựa trên chi phí xây dựng lại (giá) (phương pháp xây dựng lại giá). Chi phí xây dựng cần thiết được tính trong trường hợp tòa nhà được đánh giá mới được xây dựng tại địa điểm đó và giá của tòa nhà được tính khi xem xét mức giảm theo tuổi của tòa nhà. Nói cách khác, "bao nhiêu và bao nhiêu vật liệu được sử dụng" ảnh hưởng đến giá trị đánh giá, nhưng một tòa nhà một tầng đòi hỏi nhiều nền móng và mái hơn so với tòa nhà hai tầng. Sẽ có định giá cao hơn.

+ Tầng dưới và tầng trên của căn hộ

Đối với nhà chung cư (chung cư cao tầng) có chiều cao hơn 60m (thường là 20 tầng trở lên), thuế tài sản và thuế quy hoạch thành phố được tính dựa trên tỷ lệ hiệu chỉnh theo phân cấp.

Vì số tiền thuế của toàn bộ tòa nhà được phân bổ dựa trên xu hướng của giá giao dịch, số tiền thuế, vv sẽ tăng ở tầng cao hơn.

Tuy nhiên, phương pháp tính toán này sẽ được áp dụng cho các căn hộ tháp mới bị đánh thuế từ năm 2018 (không bao gồm các căn hộ có đơn vị ở mà hợp đồng mua bán đã được ký kết trước ngày 1 tháng 4 năm 2017). Do đó, nó không áp dụng cho việc mua lại các tài sản đã qua sử dụng được xây dựng trước tháng 4 năm 2017, trong trường hợp đó, số tiền thuế áp dụng cho toàn bộ tòa nhà sẽ được tính theo tỷ lệ diện tích sàn của mỗi phòng.

Ngày phải nộp thuế tài sản:

+ Ngày đáo hạn thuế tài sản

Những người phải chịu thuế tài sản sẽ nhận được thông báo thuế mỗi tháng Tư hoặc tháng Sáu. Ngày giao thuế tài sản có thể được xác định cho mỗi đô thị, vì vậy nó khác nhau. Hãy chắc chắn kiểm tra ngày giao thuế tài sản của bạn trên thông báo thuế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu quá hạn ngày nộp thuế:

Nếu ngày giao hàng được nêu trong thông báo thanh toán thuế quá hạn, nợ đọng, vv . Xin lưu ý rằng bạn càng trễ, nợ càng cao. Sự quan tâm về truy thu thay đổi tùy theo đô thị.

Nếu khoản thanh toán không được xác nhận sau thời hạn, bạn có thể nhận được lời nhắc. Nếu lời nhắc được gửi nhưng không được trả tiền, nó sẽ bị trả chậm và tiền gửi có thể bị tịch thu.

Hãy chắc chắn để đáp ứng thời hạn và trả tiền.

Cách nộp thuế:

Phương thức thanh toán thuế bất động sản thường được trả theo đợt bốn lần một năm. Có thể chọn thanh toán theo từng đợt tùy theo thành phố, nhưng tổng thanh toán không thay đổi bất kể bạn chọn loại nào.

Phương thức thanh toán nói chung là thanh toán bằng tiền mặt tại cửa sổ thành phố, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi, v.v., nhưng dường như có những thành phố cũng có thể hỗ trợ chuyển tiền và thanh toán thẻ tín dụng. Kiểm tra trang chủ của chính quyền địa phương.

Tóm tắt:

Chúng tôi giới thiệu cách tính toán và nộp thuế tài sản. Tôi muốn tìm hiểu trước về thuế tài sản sẽ được tính bao nhiêu, để tôi có thể trả ngân sách hộ gia đình ngay cả sau khi mua lại bất động sản.

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi