Đang gửi...

TRIẾT LÝ KINH DOANH TUNAGU

TRIẾT LÝ KINH DOANH TUNAGU

Môi trường làm việc Tích cực - Hiệu quả - Phát triển

SỨ MỆNH

"LÝ DO TỒN TẠI CỦA TUNAGU"

Kết nối cống hiến giá trị Con Người - giá trị Xã Hội

Tunagu sẽ thay đổi và đại diện cho thị trường BĐS - Kiến trúc

TẦM NHÌN

"VIỆC TUNAGU SẼ THỰC HIỆN"

Ý chí kiên cường - Bản tính khiêm nhường

Luôn lắng nghe, tôn trọng sự thật, cùng tìm giải pháp

Là những nhân viên có TÂM - LỰC - TUỆ

Định Tâm - Rèn Thân - Luyện Trí để Tâm Sáng - Thân Tài - Trí Cao → Thành Công

CAM KẾT

"CHÚNG TÔI THÀNH VIÊN TUNAGU CAM KẾT"

Con người kỷ luật - Tư tưởng kỷ luật - Hành động kỷ luật

Không biện lý do, chịu trách nhiệm, giải quyết khó khăn đến cùng

Chúng tôi chủ động: Tự học - Tự rèn luyện - Tự phát triển - Tự sửa đổi tích cực

GIÁ TRỊ

"TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC CỦA TUNAGU"

Một: Quý trọng “Con người phù hợp” như tài sản

Hai: Con người phát triển trước, công việc theo sau

Ba: Thực hiện 5S, hành động 報・連・相 mọi lúc mọi nơi

Bốn: Sai là điều tất yếu nhưng tuyệt đối không lặp lại

Năm: Phát triển “Cây thành công Tunagu” tốt hơn ngày hôm qua

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi