Đang gửi...

Tư vấn tài chính và Hỗ trợ pháp lý

Tunagu sẽ tư vấn, lập kế hoạch kê khai & hạng mục tài chính cần thiết cho nhà đầu tư. Ngoài việc nhận định một dự án tiềm năng và số tiền đảm bảo đầu tư, mỗi nhà đầu tư nên cần có sự hỗ trợ tư vấn tài chính. Mỗi quốc gia sẽ có các điều luật về thuế cũng như yêu cầu về tài chính khác nhau, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể nắm rõ hết các thông tin này của nước sở tại. Do đó, để đảm bảo dự án đầu tư được thành công và thuận lợi, nhà đầu tư nên đồng hành cùng một đơn vị tư vấn chính chuyên nghiệp, có chuyên môn cố vấn tư vấn tài chính nước ngoài.

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi